top of page

REFERENCE

      Spolupráci s IJP Group jsme navázali v roce 2012. Hledali jsme tehdy na další 4 letý cyklus lektory pro skupinu manažerů prodejní sítě, ale zároveň i pro třetí stranu – naše externí obchodní partnery. Účastnil jsem se osobně velké části všech kurzů – a mohu tak posoudit nejen administrativu kurzů a způsob domluvy, ale i samotné vedení kurzů. Domluva byla vždy výborná, ale čeho si cením asi nejvíce, to bylo maximální zapojení celé skupiny.  Těch základních principů, jak prodávat, jak prodávat aktivně, ale i efektivně, jak si zorganizovat svůj čas, jak lépe řídit lidi, jak být leadrem, jak být dobrým couchem, těch teoreticky zase tolik není. Ale umět je podat – a podat je tak, aby je rozdílné skupiny přijaly vždy za své, pochopily je, v návaznosti na jejich každodenní práci, navíc živě a s humorem – to jsem za celý život zažil jen tady. Za sebe mohu vřele doporučit.

 

​Mgr. Petr Hyka, PGP Sales Channels Region Middle East & Eastern Europe (RME) Linde Gas a.s.

 

     S IJP Group spolupracujeme již více než 6 let. Za tu dobu jsme realizovali řadu individuálních koučinků a týmových školení, se kterými jsme velmi spokojeni. Vždy v návaznosti na naši   praxi, na konkrétní úkoly, od procesů, přes obchodní dovednosti a teambuildingy až po rozvoj manažerů.  Vzdělávání od IJP Group mě osobně posouvá znatelně dopředu.

 

Ing. Ivan Kocmánek, jednatel LogiCall Česká republika, s.r.o.

 

​      Odbornost, přehled, vstřícnost a lidský přístup.  Spolupráce s IJP Group trvá již 6 roků. Za tu dobu jsme zrealizovali nespočet školení pro TOP, střední i výkonný management. Jeho zkušenosti nám napomáhají v nastavování a reorganizaci procesů jak ve výrobní sféře, tak i v personální oblasti.

 

Václav Kovář, provozní manažer Chevak a.s.

 

 

     S IJP Group spolupracuje naše společnost od roku 2004. Po dlouhodobé spolupráci si již nedovedu představit, že bychom neměli pravidelná školení na domluvená aktuální či potřebná témata.

Školení pomohla naší společnosti i jednotlivým manažerkám v zorientování se v pracovních i soukromých situacích. Velmi oceňuji, že díky nim manažerky umí lépe komunikovat se zákazníky i podřízenými pracovníky, umí správně reagovat na případné problémy, telefonovat, rozpoznávat  manipulaci a orientuji se mnoha dalších oblastech, které je užitečné znát.

Školení jsou velmi profesionální a pro naší společnost vždy velmi příjemný a užitečně strávený čas.

PhDr. Nataša Pospěchová, jednatelka EuroServis Clean CR, a.s.

     Absolvovala jsem 4 letý cyklus školení manažerských dovedností s IJP Group, které bylo  organizováno pro všechny ústavy Akademie věd ČR. Jsem nadšená z profesionálního přístupu a flexibilního přizpůsobení našim potřebám. Školení nebyla nikdy nudná a pokaždé mne posunula o kus dál. Dnes čerpám z nabytých dovedností, bez kterých se manažer neobejde.

     Ráda bych vám také poděkovala za školení pro naše zaměstnance. Naši pracovníci se každodenně potkávají s uživateli poskytovaných služeb. Nejedná se však vždy o příjemné a nekonfliktní osoby. Školení, které obsahovalo mimo jiné způsob komunikace s těmito uživateli ať v osobním či písemném styku a konzultace konkrétních situací, bylo velkým přínosem nejen pro zúčastněné, ale též pro udržení profesionální tváře naší instituce. Všichni účastníci byli spokojeni. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji.

​​

Ing. Magda Vecková, ředitelka knihovny Akademie věd ČR, v.v.i.

bottom of page